GDPR – Zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Společností se rozumí: Martina Škodová, IČ 70071446, Hrachovice 40, Mírová pod Kozákovem, 51101, e-mail info@chalupa-ceskyraj.cz, telefon +420 608 344 430.

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně informujeme formou aktualit na našich webových stránkách nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Kontaktní formulář

Prostřednictvím kontaktního formuláře nám předáváte vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Zmíněné osobní údaje používáme výhradně pro vaše zpětné kontaktování. Takové zpracování lze podle Evropského nařízení (GDPR) považovat za náš oprávněný zájem. Osobní údaje nikomu nepředáváme ani je nevyužíváme k jinému účelu než k vašemu přímém kontaktování. Osobní údaje budeme mít uloženy maximálně 3 roky.

Další zpracování

Pokud se u nás ubytujete, pak dřív nebo později budeme zpracovávat další vaše osobní informace, a to i mimo webové stránky www.chalupa-ceskyraj.cz. Tyto informace budou sloužit k fakturaci, evidenci hostů jako záznamy v ubytovací knize pro vyúčtování rekreačních poplatků obci Mírová pod Kozákovem. Tyto údaje nikdy nikomu nedáváme a ani je nepoužíváme k reklamním účelům. Data si uchováváme pro účely kontroly FÚ v zákonném termínu.

Zpracovatelé

Poskytovat všechny služby nemůžeme zvládnout sami, a proto využíváme služby dalších firem, které jsou v roli zpracovatelů vašich osobních údajů.

Při poskytování služeb nám pomáhají jen ti zpracovatelé, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že zpracovávají osobní údaje podle stejných zásad, kterými se řídíme my v Evropské unii. Na vyžádání (prostřednictvím kontaktního formuláře, případně na emailu info@chalupa-ceskyraj.cz) vám detailní informace o zpracovatelích poskytneme.

Pomoc při nakládání s osobními údaji a práva subjektu osobních údajů

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • Požádat o vysvětlení e-mailem zaslaným na adresu info@chalupa-ceskyraj.cz,
 • Vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@chalupa-ceskyraj.cz.
 • Požadovat e-mailem na adrese info@chalupa-ceskyraj.cz, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme.
 • Požádat o výmaz všech osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Požádat o poskytnutí všech osobních údajů, které o vám zpracováváme.
 • Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů(www.uoou.cz) s jakýmkoli dotazem týkající se ochrany osobních údajů.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Během zpracování osobních údajů dbáme na zajištění důvěrnosti a integritu vašich osobních údajů. Naše systémy využívají nejmodernější bezpečnostní algoritmy a jsou pravidelně zálohovány, nicméně v případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme e-mailem.

Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Závěrečná ustanovení

Veškeré soukromě-právní vztahy, vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů, vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 23. 7. 2021.

Cookie policy

pro web www.chalupa-ceskyraj.cz provozovaný společností Martina Škodová.

Co jsou to cookies

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu ubk.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

Jaké se dělí cookies

 • Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran.
 • Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete. Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče.
 • Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotným webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

Jaké cookies používáme

Do vašeho prohlížeče můžeme ukládat některé nebo všechny soubory cookie popsané níže. Soubory cookie uložené v prohlížeči můžete zobrazit a spravovat (prohlížeče pro mobilní zařízení tuto možnost nabízet nemusí).

 • Technické cookies – jedná se o námi vytvářené krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků  webové stránky.
 • Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející dlouhodobé cookies třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.
 • Google (doubleclick.net, gstatic.com) – analýza přístupů na naše webové stránky prostřednictvím reklam. Dozvědět se více.
 • Facebook pixel – určený pro analýzu přístupů na naše stránky prostřednictvím sponzorovaných příspěvků a reklam ze sociální sítě Facebook. Dozvědět se více.

Cookies určené k reklamním účelů

Pokud nám dáte svolení, budeme moci využívat cookies pro přesnější cílení reklamy prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn a webů využívající služby Google Ads. Souhlas je dobrovolný, bez udělení souhlasu nebudeme využívat vaše osobní údaje pro reklamní účely. Odmítnutí souhlasu vyvolá horší zacílení reklamy, jejich četnost se ale nezmění.

Jak můžete zakázat či omezit užívání cookie

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

Více informací o jednotlivých prohlížečích najdete zde:

Znění Cookie Policy k 23.7.2021